Лицензи и уговорки

 

Материалите в този блог са под лицензCreative Commons, освен ако не е упоменато или  договорено друго. *2


Можете свободно:
да споделяте — да копирате, разпространявате и излъчвате произведението.

Съгласно следните условия:
Признание. Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят вас или използването по някакъв начин на творбата от вас).

Некомерсиално. Произведението не може да бъде използвано за комерсиални цели. *3

Без производни произведения. Произведението не може да бъде променяно, преработвано или надграждано.

  • За всяко повторно използване или дистрибуция, вие трябва ясно за останалите да посочите договорните условия за ползване на произведението. Най-добрия начин да направите това е, като сложите линк към тази страница.
  • Всяко едно от тези условия може да бъде отхвърлено, ако получите разрешение за това от носителя на правата.
  • Нищо в този договор не накърнява или ограничава неимуществените права на автора на произведението.

 


*1 Снимките и публикациите, за които не е отбелязан източник са авторски.


*2 Някоиот материалите в блога са под лиценз:Всички права са запазени
В този случай всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Тези материали са специално и ясно обозначени !


*3 Ако все пакрешите да печелите от мои публикации – свържете се с мен. Може да уговорим нещо.😉


*4 Личен блог!

Отразява личното ми мнение за момента, което често пъти може да не съвпада с вашето.
Никого не съм карал на сила да идва, да чете и да се съгласява с мен.
Ще се радвам да оставите коментар с мнението си.
А още по-радостен бих бил ако то е на кирилица и в рамките на етичното. 

Добре дошли! ENJOY 🙂