Дек. 212010
 

 

Миналата седмица получих добрата новина от Екатерина Попова, която с доста усилия е успяла да прекрати договора си по „Сделка от разстояние“ , който са й натресли от Vivacom.

 

Георги, здравей
след двумесечно чакане, току-що получих писмо по въпроса с БТК – Виваком. Много е интересно, започва с куп глупости, но последното изречение е много важно, всъщност най-важното мога да го определя само с една дума – УСПЕХ!!!

Изпращам ти го тук. Можеш да го разпространяваш чрез блога си и по какъвто друг начин искаш, защото това трябва да се отбележи и всички хора трябва да разберат, че някой ги мами, но те могат да потърсят правата си и да се защитят.


Изх.№ Ц-03-7934/14.12.2010г.
ДО
Г-ЖА хххххххххх
УЛ. ххххххххххх
9010  ГР. ВАРНА
E-mail: хххххххх
Относно: Договор сключен от разстояние

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА,

По повод постъпила жалба в Комисия за защита на потребителите (КЗП) във връзка с договор сключен от разстояние с „Българска телекомуникационна компания” АД, Ви уведомявам следното:

Експерти на дирекция ЗИИП извършиха проверка на „БТК” АД за спазване разпоредбите на Глава IV, Раздел II от Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Вие, като титуляр на телефонен пост 052/304717 сте ползвала услуга на тарифен план „БТК Минимум”. На 23.01.2008г. сте сключила договор S1-26568541 за абонаментен план „БТК У дома 50” за срок от 24 месеца.

В хода на проверката оператора заявява, че на 30.07.2010г. е проведен с Вас телефонен разговор, в който Ви е отправено предложение за сключване на сделка от разстояние по условията на промоция „3 в 1 – телефонни апарати”, което Вие сте приела Съгласно този договор абонаментния план „БТК У дома 50” остава непроменен, като действието на договора е 12 месеца.

Виваком потвърждава написаното в жалбата, че писмото е получено от Вас на 04.08.2010г. Твърдението на оператора е, че на 11.08.2010г. Вие сте се обадила на телефонен номер 123 като сте заявила отказ от сключения договор чрез сделка от разстояние. Установи се, че операторът не разполага с доказателства, че е предоставена на потребителя информация съгласно чл. 52 от ЗЗП.

Поради технически причини отказът не е бил отчетен своевременно. „БТК” АД е взело решение да анулира договора Ви сключен чрез сделка от разстояние. Вие ще продължавате да ползвате тарифен план „БТК У дома 50” при условията на безсрочен договор.

С уважение,                                                              /п/
МАРИАНА БРАТАНОВА
Директор на дирекция
Защита на икономическите
интереси на потребителите


От думите – Установи се, че операторът не разполага с доказателства, че е предоставена на потребителя информация съгласно чл. 52 от ЗЗП.   – разбирам, че или не притежават записи на това, което са говорили на хората по телефона и съответно не могат да докажат, или не са предоставили надлежно информация за какво всъщност става въпрос, като така са заблудили клиентите, а от „Поради технически причини отказът не е бил отчетен своевременно“ – разбирам, че изобщо не са обърнали внимание като съм звъннала да анулирам въпросният „договор“ и са ми казали да си гледам работата.

Дано повече хора да научат за станалото и да могат да реагират и да се защитят.
Благодаря ти още един път за помощта, която ми оказа.
В интерес на истината, нито една медия, на която изпратих писмото, не го публикува.

 

Щастлив съм, че най-после някой е успял да се отърве от законово регламентирания фарс с тези виртуални договори. Този бил казал, онзи бил рекъл… наистина все още не мога да проумея как така това може да се счита за договор. Нереално и абсурдно е!

 

Ето и хронологията на темата тук:

 

„Сделка от разстояние“ – новият абсурден метод за сключване на договори към БТК и Виваком.

„Виваком” изнудва клиенти за 1 година с „договори от разстояние”, които не са реални.

VIVACOM – сделка от разстояние – продължение!

 

Виж всички публикации относно Сделка от разстояние. 


parti agencia

AddThis SVEJO.NET facebook twitter Lubimi.com Dao.bg Digg.com Ping.bg Pipe.bg Web-bg.com send to email web2PDF convert and download print friendly